Πληροφορική 6 ενότητες UNICERT

315.00

Κωδικός θεωρίας για Word, Excel, Internet-Outlook, Powerpoint, Access και Windows και ασκήσεις προσομοίωσης πανομοιότυπες με τις εξετάσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης.