Πληροφορική 3 ενότητες ECDL

245.00

Κωδικός θεωρίας για Word, Excel, Internet-Outlook και ασκήσεις προσομοίωσης πανομοιότυπες με τις εξετάσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης.