Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι προνόμιο των μικρών ηλικιών! Σήμερα, ότι ηλικία και αν έχουμε, οφείλουμε και μπορούμε να μάθουμε μία ή και δύο ξένες γλώσσες. Η γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνει τις συναλλαγές και συναναστροφές με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και παράλληλα τονώνει την αυτοπεποιήθησή μας!

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προτείνει, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μια κλίμακα έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας ως εξής: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Έχει επίσης προσδιορίσει με σαφήνεια τις επιμέρους γλωσσικές γνώσεις και επικοινωνιακές ικανότητες που το κάθε επίπεδο γλωσσικής επάρκειας προϋποθέτει.

Τα επίπεδα έχουν ως εξής:

A1

στοιχειώδους γνώσης

Α2

βασικής γνώσης

Β1

μέτριας γνώσης

Β2

καλής γνώσης

Γ1

πολύ καλής γνώσης

Γ2

άριστης γνώσης

Πιο αναλυτικά, οι χρήστες μιας ξένης γλώσσας ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων μπορούν: