Πληροφορική 3 ενότητες PQR

149.00

Κωδικός θεωρίας για Word, Excel, Internet-Outlook και ασκήσεις προσομοίωσης πανομοιότυπες με τις εξετάσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης.