20 ώρες Ισπανικά με καθηγητή

299.00

Μάθημα με καθηγήτη εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, σε μέρα και ώρα που εσείς επιθυμείτε. Αφορά όλα τα επίπεδα (Α1-Β2). Περιλαβάνεται πλούσιο διαδραστικό υλικό παράλληλα με τα σύγχρονα μαθήματα.
Από 25€/ώρα στα 14,95€/ ώρα. Σύνολο 299€