20 ώρες Αγγλικά με καθηγητή

299.00

Μάθημα με καθηγήτη εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο. Αφορά όλα τα επίπεδα (Α1-Γ2). Περιλαβάνεται πλούσιο διαδραστικό υλικό παράλληλα με τα σύγχρονα μαθήματα.
Από 25€/ώρα στα 14,95€/ ώρα. Σύνολο 299€