Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα για την δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» που αφορούν στην κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων, που πρόκειται να υλοποιηθεί από τη Δ.ΥΠ.Α .

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

✔️Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

✔️Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης Στο πλαίσιο της δράσης, ΔΕΝ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Όσοι έχουν πάρει ΚΑΥΑΣ στο πλαίσιο των έργων ανέργων ή εργαζομένων, της δράσης “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες”, και έχουν ενταχθεί σε τμήμα το οποίο υλοποιήθηκε

Η δράση περιλαμβάνει :

i. 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση

ii. 400€ εκπαιδευτικό επίδομα (5€ ανά ώρα κατάρτισης)

iii. Πιστοποίηση στο αντικείμενο κατάρτισης της επιλογής σας

Συγκεκριμένα ,κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιείται με:

12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δηλώστε Συμμετοχή στη Φόρμα Εκδήλωσης