Οι 5 Καλύτερες Γλώσσες Προγραμματισμού για Παιδιά

Μια γλώσσα προγραμματισμού αποτελεί μια τεχνητή γλώσσα μέσω της οποίας μπορούν να αναπτυχθούν προγράμματα λογισμικού, μια σειρά εντολών οι οποίες καθοδηγούν τον υπολογιστή να εκτελέσει συγκεκριμένες οδηγίες. Οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν κανόνες και συγκεκριμένη σύνταξη προκειμένου να εκτελείται σωστά μία εφαρμογή.

Υπάρχουν πολλές γλώσσες προγραμματισμού και μεταξύ τους έχουν αρκετές διαφορές.

Ένας προγραμματιστής μπορεί να αναπτύξει κώδικες και να δημιουργήσει:

  •  Mobile εφαρμογές
  •  Παιχνίδια
  •  Ιστοσελίδες
  •  Τεχνικούς οδηγούς για προγράμματα

Πλεονεκτήματα Εκμάθησης Γλωσσών Προγραμματισμού για Παιδιά

   Πλεονέκτημα #1: Καλλιέργεια υπολογιστικής σκέψης

Το να καταλαβαίνει ένα παιδί πώς λειτουργεί ο υπολογιστής του και πώς να τον χειρίζεται, είναι μεγάλο προσόν στην εποχή μας. Ακόμη πιο σημαντικό προσόν όμως είναι και οι γνώσεις προγραμματισμού . Ξεκινώντας από τα πολύ βασικά και τις αρχικές γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό , τα παιδιά θα μπορούν να αναπτύξουν έναν νέο τρόπο σκέψης. Στην ουσία αναπτύσσουν την υπολογιστική σκέψη μέσα από την οποία μπαίνουν στην διαδικασία να λύσουν δομημένα και με συγκεκριμένο τρόπο, ένα πρόβλημα.

   Πλεονέκτημα #2: Ενίσχυση δημιουργικότητας

Μια άλλη δραστηριότητα λοιπόν η οποία μπορεί να ενισχύσει την δημιουργικότητα η οποία είναι από τα πρώτα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας των παιδιών είναι η κωδικοποίηση. Μπορούν αν ξεκινήσουν με τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας, μέσα στην οποία θα μοιράζονται σημειώσεις με συμμαθητές από το σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να καινοτομήσουν και να εφεύρουν νέες ιδέες. 

   Πλεονέκτημα #3: Απόκτηση ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων

Πολλές φορές μπορούν οι άνθρωποι να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα και όχι μόνο , μέσω αλγορίθμων και γενικότερα μέσω κώδικα. Αν λοιπόν τα παιδιά έχουν την επιθυμία να διευκολύνουν και να δώσουν λύση σε μια διαδικασία, τότε μέσα από τον κώδικα θα έχουν την δυνατότητα να το κάνουν. Με αυτό θα πετύχουν να αποκτήσουν ένα από τα σημαντικότερα skills, αυτό της επίλυσης προβλημάτων.

   Πλεονέκτημα #4: Προοπτική εξέλιξης επαγγελματικών δεξιοτήτων

Με βάση όσα αναφέραμε παραπάνω παρατηρείται μια αναβάθμιση των δεξιοτήτων των παιδιών, η οποία θα τα βοηθήσει μελλοντικά να ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας.

Θα υπάρχουν πολλές προοπτικές εξέλιξης και θα έχουν μια πιο ολοκληρωμένη και καλή εικόνα για τις γλώσσες προγραμματισμού, επιλέγοντας αργότερα σε ποια θα εξειδικευτούν.

Οι 5 Καλύτερες Γλώσσες Προγραμματισμού για Παιδιά

Μπορεί για κάποιους να θεωρείται αρκετά δύσκολο τα παιδιά να ασχοληθούν με τις γλώσσες προγραμματισμού και με την δημιουργία κώδικα.  

#1: Scratch

Η Scratch απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 8 μέχρι 16 και έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να εξοικειώσει τα παιδιά με την έννοια της κωδικοποίησης, ενώνοντας τις εντολές με τέτοιο τρόπο που να θυμίζει τα παιχνίδια LEGO. Είναι διαθέσιμο δωρεάν και διατίθεται σε Linux, Mac και Windows και ενσωματώνονται πολλές γλώσσες προγραμματισμού.

Μέσω του scratch μπορούμε να δημιουργήσουμε παιχνίδια, κινούμενα σχέδια και πολλά άλλα.

   #2: Python

Μια από τις πιο γνωστές και καλύτερες γλώσσες προγραμματισμού είναι η Python. Θεωρείται μία από τις πιο εύχρηστες και εύκολες γλώσσες προγραμματισμού.

Μέσα από την Python, τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να μάθουν πώς έχουν χτιστεί πολλές εφαρμογές όπως το Instagram και το Spotify. Αποτελείται από απλή σύνταξη και έχει πολλές βιβλιοθήκες, γεγονός που δίνει πολλές επιλογές για δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών.

   #3: Blockly

Η Blockly, που αναπτύχθηκε από την Google, απευθύνεται σε ηλικίες 8 με 14. Επιτρέπει την δημιουργία κώδικα σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού.

   #4: Ruby

Μια άλλη επιλογή για εκμάθηση κώδικα για παιδιά είναι η Ruby. Η Ruby είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα δέσμης ενεργειών ανοιχτού κώδικα και αποτελεί καλή επιλογή για αρχάριους, αφού είναι εύκολη στην εκμάθηση.

Αυτή η γλώσσα προγραμματισμού, μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορους σκοπούς. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργούν διάφορες ιστοσελίδες και εφαρμογές για κινητά.

   #5: JavaScript

Τέλος η Javascript μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εξοικειωθούν με την κωδικοποίηση Έχει μεγάλη ζήτηση για την δημιουργία ιστοσελίδων (HTM,CSS,Javascript), παιχνιδιών και για άλλα πολλά.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

More articles