Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης 50.000 Ανέργων

Ξεκίνησε η επιλογή αντικειμένου κατάρτισης από τους ωφελούμενους της δράσης.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι τα παρακάτω:

Ψηφιακές Δεξιότητες

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2019 – Windows 2010 Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές Γραφείου
Ειδικός στο Social Media Marketing – Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης εταιρικής παρουσίας μέσα από τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Ψηφιακό Marketing
Digital Marketing Ψηφιακό Marketing
Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) Εφοδιαστική Αλυσίδα (LOGISTICS)

Πράσινες Δεξιότητες

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στέλεχος Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πιστοποίηση Περιβαλλοντικών Προτύπων
Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Διαχείριση Αποβλήτων

Η δράση περιλαμβάνει:

✔️200 ώρες θεωρητική κατάρτιση

✔️1.000€ Εκπαιδευτικό Επίδομα (5€ ανά ώρα κατάρτισης)

✔️Απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων 

✔️Πιστοποίηση στο αντικείμενο της κατάρτισης

Ειδικότητες κατάρτισης

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και θα υλοποιείται με:

❗70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση

❗70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

❗60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δηλώστε Συμμετοχή στη Φόρμα Εκδήλωσης