Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα στον τομέα του τουρισμού για 20.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού. Επιπλέον συμβάλλει στη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και ταυτόχρονα στη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στη σημερινή εποχή.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο έργο θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET .

Η επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Εάν θέλεις να λάβεις μέρος στην δράση αυτή τότε συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η δράση περιλαμβάνει :

250 ώρες εξ αποστάσεως κατάρτιση (ασύγχρονη)

❗Δυνατότητα παρακολούθησης έως 2 διαφορετικών ειδικοτήτων κατάρτισης (συνολικά 500 ώρες κατάρτισης*)

Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.250€ (5€ ανά ώρα κατάρτισης)

Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στον τουρισμό.

Απόκτηση πιστοποίησης στο αντικείμενο της κατάρτισης

*Οι ωφελούμενοι της δράσης που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς τον 1ο κύκλο του προγράμματος (250 ώρες κατάρτισης) μπορούν να συμμετέχουν και σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής:

✔️ α)εποχικά εργαζόμενοι (πρόσκαιρα άνεργοι) τουριστικών επιχειρήσεων ή

β) μακροχρόνια ανέργοι του τομέα του τουρισμού ή

γ) εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

✔️ Ηλικία άνω των 18 ετών

✔️ Να διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

✔️ Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των κάτωθι τομέων (επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι):

55 Καταλύματα
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (υποκατηγορία 77.11, 77.34.10.02, 77.39.13.02)
79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (υποκατηγορία 92.00.11.01)
93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (υποκατηγορίες 93.29.19.08 και 93.29.19.09)
96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ενδεικτικά υποκατηγορία 96.04.10.04)

Ειδικότητες κατάρτισης

1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες (250 ώρες)
2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (250 ώρες)
3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη (250 ώρες)
4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση (250 ώρες)
5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (250 ώρες)
6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA (250 ώρες)
7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων (250 ώρες)